Ovarios Agrandados.

Ovarios Agrandados.
Exposición de ovarios agrandados.

Breed M (2006)